Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

คณาจารย์ รับรางวัล Outstanding Contribution Award
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่ได้รับรางวัล Outstanding Contribution Award ในการประ...อ่านต่อ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์”
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์โกวิท คำพิทักษ์ ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสูติศาสตร์ -...อ่านต่อ
ทีมสหสาขาบริบาลผู้เป็นเบาหวาน คณะแพทย์ มข.เจ๋ง คว้ารางวัลระดับประเทศ
ทีมสหสาขาบริบาลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 นำโดย ศ.นพ.ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะ คว้าราง...อ่านต่อ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบใบประกาศ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อ...อ่านต่อ
อายุรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Update and Review in Medicine 2015 เสริมศักยภาพด้านการบริการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ งานบร...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515