Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ยิ่งใหญ่เพื่อ “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุม
ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมกับเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุมในเขตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่...อ่านต่อ
คณะแพทย์ มข.ผนึกม.ฮาร์วาร์ดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เน้นใช้ITพัฒนาโรงเรียนแพทย์ หนุนการเรียนยั่งยืน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึกกำลังกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Harvard สร้างความสัมพันธ์อันดี พัฒนาการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ศึกษาโดยนำเทคโนโ...อ่านต่อ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการหัวข้อ“จาก CASCAP สู่การท้าทายไทย”
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ...อ่านต่อ
อาจารย์แพทย์ มข.ร่วมให้ความรู้ภัยมะเร็งเต้านม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม ร่วมให...อ่านต่อ
คณาจารย์ รับรางวัล Outstanding Contribution Award
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่ได้รับรางวัล Outstanding Contribution Award ในการประ...อ่านต่อ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์”
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์โกวิท คำพิทักษ์ ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสูติศาสตร์ -...อ่านต่อ

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515