Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ข่าววิชาการ/การศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานบริการพยาบาล ร่วมกับ บริษัท โอเร็กซ์เทรดดิ้ง จำกัด จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมกา...อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและในผลิตภัณฑ์อาหาร"
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (Society for Free Radical Research-Thai) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเ...อ่านต่อ
เปิดรับสมัครขอรับทุนไปเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้...อ่านต่อ
การร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสต์ และ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความรู้ทางวิชาการ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการ Advance in deformity correction ...อ่านต่อ
การจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ยิ่งใหญ่เพื่อ “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุม
ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมกับเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 “การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุมในเขตลุ่มแม่น้ำโขง เพื่...อ่านต่อ

© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515