Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอเชิญสาวงามร่วมเข้าประกวดเทพีสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์2561    (อ่าน 1,752)

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวด เทพีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในงาน “แพทยศาสตร์สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2561 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดเทพีสงกรานต์

1. เพศหญิง

2. อายุ 18-30 ปี

3. เป็นนักศึกษา หรือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ , โรงพยาบาลศรีนครินทร์, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

 

 การรับสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร 1 ฉบับ  และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน

 2. รูปถ่ายเห็นหน้าตรง  1 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าสมัคร

4. หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2561

 

 การแต่งกายของผู้เข้าประกวด

1.การแต่งกายใส่ชุดไทย อีสานสั้นคลุมเข่า

2.การเสริมสวยใบหน้า และตกแต่งทรงผมต้องเกล้าผม หรือจัดเก็บให้เรียบร้อยและเหมาะสม

3.รองเท้าส้นสูง ไม่เกิน 3 นิ้ว

 4.ลงทะเบียนและรายงานตัวที่เวทีประกวด เพื่อรับหมายเลขประจําตัวภายในเวลา 11.30 น.

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 การตัดสินนางสงกรานต์ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. ความสวยงาม                                                                                              25 คะแนน

 2. การแนะนำตัว บุคลิกภาพ ความมั่นใจ                                                             25 คะแนน

 3. การแต่งกายสวยงาม เหมาะสมตามเกณฑ์                                                       25 คะแนน

 4. การตอบคําถามหรือการให้สมภาษณ์                                                              25 คะแนน

   รวมทั้งสิ้น                                                                                                    100 คะแนน

 

สามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ >>> ใบสมัครประกวดเทพีสงกรานต์2561

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น1 (043)363388

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2561

 Poster : admin | 16 กุมภาพันธ์ 61 03:34:23


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515