Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        ขอเชิญชมรายการพิเศษวันศรีนครินทร์ Hope & Help "ชีวิตยังมีหวัง...ด้วยพลังแห่งการให้" วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 เวลา22.00-24.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 NBT                        ขอเชิญผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ โทร 043-363568, 043-363573, 043-363094                        
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ 61 ช่วยเหลือผู้ป่วยเกินสิทธิ์ พร้

คณะแพทยศาสตร์ จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันศรีนครินทร์ 61 ช่วยเหลือผู้ป่วยเกินสิทธิ์ พร้อมสร้างงานวิจัยเพื่อสังคม ...


ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2561...


ศูนย์ตะวันฉายจัดกิจกรรมการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์ตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการท...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515