Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน-14 พฤศิจกายน 2561 ณ คลินิคตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม                        ขอเชิญ บุคลกร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน มหกรรมสุขภาพเนื่องใน วันมหิดล วันที่ 19-21 กันยายน 2561 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-363093-4                        ขอเชิญ ผู้ป่วยนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ โรคอ้วน ผู้ที่รักษาด้วยเครื่อง CPAP บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการนอนดี มีสุข มหัศจรรย์ CPAP (ซีแพพ) "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                        
ข่าวสารและกิจกรรม

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบ69ปี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติจีน ครบ69 ปี พร้อมร่วมมอบดอกไม้ให้แด่ ฯพณฯ เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงศุลใหญ่แห่งสาธา...


ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

ครั้งแรกในไทย KKU Datathon มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ...


ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515