คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU Datathon : HealthTech for Aging การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ Word Class ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการร่วมกับ MIT Critical Data และอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Harvard University...


คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...


คณะแพทยศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) จำลอง

คณะแพทยศาสตร์ ทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) จำลอง ...
© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515